Physiotherapie

Zulassungszahlen Bachelor Physiotherapie

2006

Fysiotherapie Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Fontys Hogeschool Eindhoven (15CL) 136 211
Stichting Hogeschool Leiden (21RI) 145 185
Saxion Hogeschool Enschede (23AH) 145 198
Hanzehogeschool Gronigen (25BE) 285 386
Hogeschool van Utrecht (25DW) 270 408
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (25KB) 165 310
Avans Hogeschool Breda Tilburg (07GR) 150 156
Hogeschool Rotterdam (22OJ) 147 171

2007

Fysiotherapie Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Fontys Hogeschool Eindhoven (15CL) 131 218
Stichting Hogeschool Leiden (21RI) 145 220
Saxion Hogeschool Enschede (23AH) 145 251
Hanzehogeschool Gronigen (25BE) 285 392
Hogeschool van Utrecht (25DW) 270 450
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (25KB) 168 271
Hogeschool Rotterdam (22OJ) 147 209

2008

Fysiotherapie Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Avans HS Breda - Tilburg (07GR) 150 288
Fontys Hogeschool Eindhoven (15CL) 180 309
Hogeschool Leiden (21RI) 154 237
Saxion Hogeschool Enschede (23AH) 170 354
Hanzehogeschool Gronigen (25BE) 285 455
Hogeschool van Utrecht (25DW) 275 581
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (25KB) 200 310
Hogeschool Rotterdam (22OJ) 160 280

2009

Fysiotherapie Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Avans HS Breda - Tilburg (07GR) 180 396
Fontys Hogeschool Eindhoven (15CL) 206 413
Hogeschool Leiden (21RI) 165 251
Saxion Hogeschool Enschede (23AH) 180 336
Hanzehogeschool Gronigen (25BE) 285 549
Hogeschool van Utrecht (25DW) 300 620
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (25KB) 220 377
Hogeschool Rotterdam (22OJ) 176 346
Hogeschool van Amsterdam (28DN) 380 442

2010

Fysiotherapie Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Avans HS Breda - Tilburg (07GR) 180 387
Fontys Hogeschool Eindhoven (15CL) 205 450
Hogeschool Leiden (21RI) 190 350
Saxion Hogeschool Enschede (23AH) 210 382
Hanzehogeschool Gronigen (25BE) 285 683
Hogeschool van Utrecht (25DW) 300 746
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (25KB) 220 503
Hogeschool Rotterdam (22OJ) 176 365
Hogeschool van Amsterdam (28DN) 380 496

2011

Fysiotherapie Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Avans HS Breda - Tilburg (07GR) 150 395
Fontys Hogeschool Eindhoven (15CL) 206 350
Hogeschool Leiden (21RI) 190 393
Saxion Hogeschool Enschede (23AH) 210 332
Hanzehogeschool Gronigen (25BE) 285 637
Hogeschool van Utrecht (25DW) 300 708
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (25KB) 220 424
Hogeschool Rotterdam (22OJ) 194 387
Hogeschool van Amsterdam (28DN) 450 677

2012

Fysiotherapie Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Avans HS Breda - Tilburg (07GR) 150 404
Fontys Hogeschool Eindhoven (15CL) 220 381
Hogeschool Leiden (21RI) 170 384
Saxion Hogeschool Enschede (23AH) 290 399
Hanzehogeschool Gronigen (25BE) 285 599
Hogeschool van Utrecht (25DW) 360 781
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (25KB) 220 361
Hogeschool Rotterdam (22OJ) 196 385
Hogeschool van Amsterdam (28DN) 450 668

2013

Fysiotherapie Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Avans HS Breda - Tilburg (07GR) 150 385
Fontys Hogeschool Eindhoven (15CL) 220 453
Hogeschool Leiden (21RI) 170 398
Saxion Hogeschool Enschede (23AH) 210 363
Hanzehogeschool Gronigen (25BE) 285 496
Hogeschool van Utrecht (25DW) 360 772
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (25KB) 210 358
Hogeschool Rotterdam (22OJ) 196 388
Hogeschool van Amsterdam (28DN) 450 741

2014

Fysiotherapie Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Avans HS Breda - Tilburg (07GR) 150 401
Fontys Hogeschool Eindhoven (15CL) 220 521
Hogeschool Leiden (21RI) 170 367
Saxion Hogeschool Enschede (23AH) 210 338
Hanzehogeschool Gronigen (25BE) 285 514
Hogeschool van Utrecht (25DW) 308 542
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (25KB) 180 351
Hogeschool Rotterdam (22OJ) 200 507
Hogeschool van Amsterdam (28DN) 420 771

2015


Fysiotherapie Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Avans HS Breda - Tilburg (07GR) 150 321
Fontys Hogeschool Eindhoven (15CL) 240 393
Hogeschool Leiden (21RI) 170 288
Saxion Hogeschool Enschede (23AH) 210 347
Hanzehogeschool Gronigen (25BE) 285 396
Hogeschool van Utrecht (25DW) 308 388
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (25KB) 180 275
Hogeschool Rotterdam (22OJ) 200 255
Hogeschool van Amsterdam (28DN) 350 587

2016

Fysiotherapie Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Avans HS Breda - Tilburg (07GR) 180 263
Fontys Hogeschool Eindhoven (15CL) 240 380
Hogeschool Leiden (21RI) 170 252
Saxion Hogeschool Enschede (23AH) 210 377
Hanzehogeschool Gronigen (25BE) 285 381
Hogeschool van Utrecht (25DW) 308 441
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (25KB) 190 298
Hogeschool Rotterdam (22OJ) 200 223
Hogeschool van Amsterdam (28DN) 350 614
Zuyd Hogeschool 156 211